• Niečo o homeopatii

  • Základné  princípy homeopatie poznali už slávni lekári staroveku a stredoveku, napríklad Hippokrates a Paracelsus, ale ucelený systém tejto liečby vypracoval až nemecký lekár Samuel Hahnemann na prelome osemnásteho a devätnásteho storočia. Podstata homeopatického spôsobu liečby spočíva v podávaní látok, ktoré u zdravých ľudí vyvolávajú príznaky podobné tým, na ktoré sa pacient sťažuje. Homeopatia pracuje na princípe podobnosti a snaží sa liečit príčinu ochorenia, nie až jeho následky. Pozerá sa na človeka ako na celok, nie iba na orgán, ktorý je postihnutý. Aj v alopatickej liečbe používame homeopatické postupy. Napríklad určite je všetkým dobre známy princíp očkovania alebo hyposenzibilizačnej liečby alergikov. Pri očkovaní, aj pri hyposenzibilizácii sa podáva pacientovi látka, ktorá je veľmi podobná tej, ktorá vyvoláva chorobné príznaky. V prvom prípade je to oslabený, alebo mŕtvy mikroorganizmus, v druhom prípade zriedený peľ tráv, prach, alebo iné alergény.
  • Aký je rozdiel v prístupe k liečbe u homeopatického lekára a u konvenčného lekára napríklad u pacienta s nadmernou tvorbou kyseliny v žalúdku? Homeopat podá liek, ktorý u zdravého človeka zvyšuje kyselinu, teda je kyselinotvorný. Konvenčný lekár odporučí zas liek, ktorý je zásaditý, alebo zablokuje funkciu buniek produkujúcich žalúdočnú kyselinu. Oba postupy sú správne. Ale z dlhodobého hľadiska, aj keď je to zvláštne, lepšie výsledky sú spojené s homeopatickou liečbou. Homeopatický liek vyvolá reakciu regulačných mechanizmov organizmu človeka, ktoré si ,,uvedomia" chorobný stav a vyvinú úsilie dostať ho do rovnováhy. Konvenčný spôsob liečby rieši problém krátkodobo a ,,zvonka", preto je potrebné konvečné lieky neustále užívať. Podobne ako u očkovania homeopatický liek stačí podať jednorázovo a liečivá reakcia organizmu na túto jedinú dávku môže trvať niekoľko mesiacov až rokov. Očkovanie je vlastne špecifickým druhom homeopatie. 
  • Tento princíp podobnosti, t.j. že liečime látkami podobnými a nie opačnými chorobe, je základným zákonom homeopatie.. To, že v liečbe často využíva ,,potencované" lieky, vyplýva z toho, že vysoké dávky látok sú niekedy toxické a tým pre pacienta nevhodné. Hahnemann po niekoľkých rokoch praktizovania homeopatie objavil, že keď rôzne látky riedi a po každom riedení nimi trasie, ich účinok sa nestráca, stráca sa len ich toxicita. Je to paradoxný, ale ľahko dokázateľný prírodný jav. Vďaka tomuto objavu môžeme využívať v praxi veľké množstvo látok pochádzajúcich z rastlín, minerálov a živočíchov. Je to naozaj tak. Homeopatia je liečba bezpečná, jemná a bez vedľajších účinkov, či už telesných, duševných alebo fyzických.
  • Homeopatické lieky sú bežne dostupné v lekárňach a sú vyrábané podľa presných postupov určených liekopisom. V mnohých krajinách sveta sú tieto lieky hradené štátnymi a súkromnými zdravotnými poisťovňami.
  • V mojej ambulancii môžem poskytnúť v priebehu vyšetrenia radu nielen na klasickú, ale aj homeopatickú možnosť liečby pacienta.