• Milé mamičky

  • Všetci rodičia túžobne čakajú na deň, keď odchádzajú z pôrodnice domov so svojím bábätkom. 
  • Je zodpovedné a žiadúce, aby si budúci rodičia vopred premysleli, ktorého lekára vyhľadajú s prosbou o starostlivosť o svoje dieťa. Každý pediater privíta, ak budúca mamička príde do ambulancie ešte pred narodením dieťaťa, aby sa zoznámila s ním, s prostredím, v ktorom pracuje a zároveň sa presvedčila, či lekár, ktorého si vybrala, príjme jej bábätko do svojej pediatrickej starostlivosti. Ak lekár nemá priveľa pacientov, väčšinou s radosťou bábätko do svojho obvodu príjme. Ako je to s voľbou pediatra u nás? Po páde totality sa detskí lekári museli odštátniť. Pri odštátnení mal každý lekár vymedzený určitý rajón, z ktorého mu pacienti plynulo prešli do starostlivosti aj v ďalšej súkromnej praxi. Detičky, ktoré sa narodia v tomto rajóne, automaticky spadajú do starostlivosti príslušného lekára. Ak rodičia nemajú čas, záujem alebo možnosť vyhľadať pediatra pre svoje dieťa špeciálne podľa svojich predstáv, potom sa podľa svojho bydliska prihlásia k pediatrovi, ku ktorému patria podľa rajónu. Dnes ale platí zákon o slobodnej voľbe lekára, ktorý umožňuje, aby si rodič zvolil lekára podľa svojich predstáv. Pediater - praktický lekár pre deti a dorast má v svojej starostlivosti deti od 0 do 28 rokov. 
  • Po príchode z nemocnice je potrebné, aby ktorýkoľvek rodinný príslušník doručil prepúšťaciu správu z pôrodnice lekárovi, ktorého si rodičia pre dieťatko vybrali. Tento úkon sa má udiať do 24 hodín po prepustení. Rodičia sa s vybraným lekárom dohodnú na spôsobe a dátume prvej návštevy novorodenca. Lekár pri prvej návšteve dieťa vyšetrí a zhodnotí jeho zdravotný stav, podá rodičom potrebné rady a informácie, týkajúce sa novorodenca, porozpráva sa s rodičmi, odpovie na otázky, ktorých je hlavne u prvorodeného bábätka vždy veľa. Podrobne sa venuje aj vysvetleniu potreby vitamínovej prevencie - podávaniu vitamínu D a K. V súčasnosti sa až do veku jedného roku deťom podáva vitamín D3 vo forme kvapiek - dennodenne dve kvapky ako prevencia “anglickej choroby¨ - krivice. Vitamín K sa dávkuje po jednej kvapke raz za týždeň do veku 3.mesiaca ako doplnok nezrelému systému zrážanlivosti krvi. Následne by mali rodičia cca. do 2 týždňov vybaviť dieťatku rodný list a zdravotnú poisťovňu, aby som ho mohla zaevidovať v mojej ambulancii. Zároveň  si dohodneme dátum prvej návštevy novorodenca v detskej poradni.
  • V prvom roku dieťatko navštívi detskú poradňu cca. 10 krát. Vo veku 1 mesiaca absolvuje sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov. Po 3. mesiaci sa začína povinné, u nás zákonom stanovené očkovanie, ktoré spočíva v aplikácii troch dávok v odstupe 6-10 týždňov po prvej dávke a 6-10 mesiacov po dávke druhej. Do jednej nožičky aplikujeme šesťvakcínu (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, obrna, žltačka typu B a Haemophilus), do druhej nožičky vakcínu proti Pneumokokovi.
  • Po prvom roku navštívi dieťa poradňu v 15.mesiaci,kde sa zároveň aj zaočkuje vakcínou proti ružienke, osýpkam a mumpsu. Ďalšia poradňa je po dovŕšení 3.roku a potom následne každé 2 roky, až kým pacient neodíde z mojej ambulancie. 


    Keďže mám svoju mailovú stránku,vždy rada odpoviem na otázky, týkajúce sa mojich pacientov.